YILLIK İZİNLER İPTAL EDİLMEYECEK
10 Kasım 2020, Salı

Covid-19 salgını başladığı andan itibaren sağlık çalışanlarımızın üzerindeki yük artmış, risk artmış, hayatlar kaybedilip şehitler verilmiştir. Sağlık Bakanlığı 2020 yılı ilk yarısında yıllık izinleri iptal edip kullandırılma inisiyatifinin kurum amirlerine bırakmış, iş yükünün fazla olup personel ihtiyacı bahisiyle kurum yöneticileri de izin vermekte iskeksiz davranmış, bütün bunlar sağlık çalışanlarımızın mağduriyeti ile sonuçlanmıştır. 2020 yılının ikinci yarısında da Sağlık Bakanlığı bir kez daha tüm izinleri durdurmuştur. Sağlık-Sen genel merkezimiz bu konuda sağlık çalışanlarının yanında olduğunu, tüm bu yorgunluğa rağmen çalışanların dinlenme haklarının ellerinden alınmasına karşın yıllık izinlerle alakalı Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına hem 2019 yılından hak edilen , hem de 2020 yılı içerisinde kullanılamayan yıllık izinlerin 01 Ocak 2021 yılı itibariyle iptal edilmemesine ilişkin yazılar göndermiştir. 

Sendikamızın talepleri doğrultusunda 10.11.2020 Salı günü yayımlanan genelge ile kalan yıllık izinlerin iptal edilmemesi Oluru bakanlık makamınca bildirilmiştir.

Söz konusu genelge kapsamında;

**İzinlerin durdurulması sebebiyle çalışanlarımızın mağduriyet yaşamamaları için;

657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında çalışanların,
663 sayılı KHK’nın 45/A kapsamına göre istihdam edilenlerin,
Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının,
Vekil Ebe ve Hemşirelerin, 
Sözleşmeli İl Yöneticileri / Sağlık Tesisi Yöneticilerinin,

**Bahse konu Genelge nedeniyle kullanamayacakları izinlerinin 2021 yılına devredilmesi Bakanlık Makamının Olur’ları ile uygun görülmüştür.

Ayrıca yaş haddinden ve malulen emekli olacakların talepleri halinde varolan izinlerinin emeklilikten önce kullandırılması cihetine gidilmesine aynı Olur ile müsaade edilmiştir.

Tüm Sağlık çalışanlarımıza ilanen duyurulur.


FOTO GALERİ

izinlerin devri genelgesi
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo