Kamu çalışanlarının sorunları yok sayılmıştır!
22 Ağustos 2019, Perşembe

5.Toplu sözleşme de anlaşma sağlanamamıştır. Bundan sonraki süreçte Kamu Hakem Heyeti karar verecektir. Sendikamızın 11 hizmet kolunda yetkiyle oturduğu Toplu Sözleşme masasında kamu işveren heyeti toplu sözleşme masasına getirdiğimiz tüm talepleri yok saymış. Kamu görevlilerini mutlu edecek ve çözüm bekleyen sorunlarını görmezden gelmiştir. Son olarak 20 Ağustos gecesinde Sağlık-Senle tekrar masaya oturan kamu işveren heyeti Sağlık çalışanları için elzem sorunlar olan “Döner Sermeye, 3600 ek gösterge, sözleşmeli-vekil-ebelere kadro, Yıpranma payının kapsamının genişletilmesi ve geçmişe yönelik kapsaması, sabit ek ödemelerin, nöbet ücretleri icaplar vb. Can alıcı sorunların çözümüne yaklaşmamış, Genel Başkanımız Semih Durmuş “Uzlaşma yoksa masada boş konuşmanın da anlamı yok!” diyerek genel başkan yardımcılarımızla toplantıyı terk etmiştir. Sağlık çalışanlarının sorunlarını yok sayan heyet masada kalmıştır. Sağlık çalışanları aylık 740 saatin 380 saatini işyerinde çalışarak geçirmekte ve döner sermaye yönetmeliği yüzünde birçok çalışanımızın 500 ile 1300 TL arasında geliri düşmüştür. Kamu çalışanlarının sorunları yok sayılmıştır. Makul tekliflerimizin hiç biri çözülmeye yanaşılmamıştır. Bunun yanında toplu sözleşme masası kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi gereken yer olması gerekirken, sadece memur zammının görüşüldüğü ve bu da hükümettin istediği zammı direttiği masa haline gelmiştir.

 

TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA NE OLDU NE OLMADI

1-Memur Sen bir taraftan üyelerinin özlük ve mali haklarını düşünürken diğer taraftan ülke gerçeklerini dikkate alarak Kamu İşveren Heyeti'ne teklif sunmuştur.

2-Memur Sen Toplu sözleşme sürecinin her aşamasında, masanın çözüm kapasitesinin yüksek olduğuna ve 5 milyon kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir Toplu Sözleşme olduğuna vurgu yaparak bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

3-Memursen Toplu sözleşme sürecine 6 ay öncesinden hazırlık yapmış, çalışanların mali ve özlük hakları bakımından sorunlarını kaynağında teşhis ve tespit sürecine girmiş ve teknik heyet marifeti ile hazırlık yaparak bu sorunları masaya taşımıştır.

4-Memur Sen tüm hizmet kollarında müzakere sürecini sonuna kadar işletmiş mutabakatla neticelenmesi için elinden geleni yapmıştır.

5-Kamu İşveren Heyeti -zaten yasadan kaynaklanan 30 günlük sürenin vermiş olduğu sınırlılığının dikkate almaksızın- Memur-Sen tarafından teknik heyetçe hazırlanan hizmet kollarına ilişkin maddelerin mutfak çalışması ile bu süreyi cömertçe kullanmış; genel görüşmelere yeterli zaman bırakmamıştır.

6-Kamu İşveren Heyeti yolun yarıdan fazlası tamamlandıktan sonra ancak teklif sunabilmiş, vermiş olduğu teklif ile buçuk hesaplar yaparak, küçük hesaplar peşinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

7-Memur-Sen'in yapılan bu teklife, makul ve makbul bir teklif olmadığı ve bunun malül bir teklif olduğu gerekçesiyle teklifi "Yok hükmünde" saymış olmasına rağmen Kamu İşveren Heyeti, bu konuda doğru mesaj almamış, teklifini 2 puan artırmak suretiyle güncellemiştir.

8-Memur Sen, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifi güncellemesini olumlu bulmuş ancak müzakere edilebilir olmadığını kamuoyuyla paylaşmıştır. Toplu sözleşme süreci mutabakatsızlık sonuçlandığı takdirde Hakem heyetine başvuru süresinin 3 gün olarak planlanmış olmasının müzakere sürecini sıkıntıya sokacağını belirterek 2 gününün müzakerelere ayrılması için takvimin değiştirilmesini ve pazarlık sürecine devam edilmesini istemiştir.

9-Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen tarafından gündeme getirilen, Toplu sözleşme sürecine ilişkin ilave gün teklifine olumlu cevap vermediği gibi bu sürecin mutabakatla sonuçlanmasına vesile olabilecek ilave bir katkı da sunmamıştır.

10-Doğalgaza, elektriğe,çaya yapılan zam oranının haddizatında reel enflasyona ilişkin bir mesaj niteliği taşımasına rağmen kamu işveren heyeti bu durumu görmezden gelerek şu ana kadar öngörülen hiçbir enflasyon tahmini tutturamamış olan merkez bankası'nın enflasyon öngörüsünde sığınarak 2020 yılı için 4+4, 2021 yılı için ise 3+3 teklifinde ısrar ederek Toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlanmasının asli sorumlusu olmuştur.

11-Kamu İşveren Heyeti Başkanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, her ne kadar daha sonra tashih etme gereği duymuş olsa da Toplu sözleşme sürecinin mutabakatsızlık kla sonuçlanmasını kötüye kullanmak suretiyle, daha önceki Toplu sözleşme süreçlerindeki kazanımların verilmeyebileceğini ima etmiştir.

12-Memur Sen, 28 Şubat, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi süreçlerinde Milli iradenin yanında durmak suretiyle zor zamanlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini açıkça ortaya koyan bir duruş sahibi yerli ve milli sendikal hareketin adıdır. Kamu İşveren Heyeti Başkanı sayın Zehra Zümrüt Selçuk, kendi başarısız süreç yönetimi ve mutabakatsızlıkla sonuçlanmasına sebep olduğu Toplu sözleşme sürecindeki katı tutumunu görmezden gelerek kamuoyunu yanlış yönlendiren açıklamalarıyla iyi niyetli olmadığını ortaya koymuştur.

14- Bu saatten sonra mutabakatsızlık ile sonuçlanan Toplu sözleşme sürecindeki geçmiş kazanımların aynen korunması, 5 Toplu Sözleşme süreci herne kadar mutabakatsızlıkla sonuçlansa da, hizmet kollarında -Yasanın kadüklüğünden kaynaklanan zaaf sonucu- şifahi olarak uzlaşılan maddelerin korunması Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır.

15-Memur Sen ve bağlı sendikaların tamamı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun mutabakatsızlık ile sonuçlanan Toplu sözleşme sürecinin bağıtlanmasına ilişkin çalışmalarını yakından takip edecek, çalışanlar lehine bir sonucun ortaya çıkması için elinden gelen çabayı ortaya koyacaktır.

16-Mutabakatsızlık ile sonuçlanan bu Toplu sözleşme süreci, yasanın tanımış olduğu müzakere süreci için ayrılan sürenin kısalığı ve uzlaşılan maddelerin imza atılmadığı takdirde anlamsız hale gelmesine sebep olan yasanın kadük ve sorunlu tarafının izalesi bakımından bir fırsat olarak görülmeli ve acilen Toplu Sözleşme yasası değiştirilmelidir.

17-Kamuoyu ve çalışanlar, Toplu sözleşme sürecinde Memur-Sen'in ortaya koydu şeffaf tutumu ve tavrı görmüş sürecin mutabakatsızlık ile sonuçlanmasının tek sorumlusunun kamu işveren heyeti olduğunu müşahede etmiştir.


FOTO GALERİ  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo